Xà gồ Z 250 x 72 x 78

Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2.0 ly, 2.4 ly, 3 ly
Nhận chạy Xà Gồ Z mọi kích cỡ cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh lớn từ 60 đến 400 độ dày từ 1.2 ly đến 3.5 ly

  • 100% có CO/CQ hàng loại 1
  • Hotline 1800.9431 (free)
  • Mr.Bảo 0913.657.743
  • Mrs. Hường 0818.100.720
Tôn Thép Linh Nga sẽ sử dụng dữ liệu trình duyệt của bạn để cải thiện tốc độ lướt Website. Bạn có đồng ý điều này không?