Thép cây phi 20

Thép tròn trơn, thép cuộn ( thép cuộn phi 6, 8, 10 );
Thép thanh vằn, thép cốt bê tông ( phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 );
Mác thép: CB300V, SD295, CB400V, SD390, CT3-CB240V

  • 100% có CO/CQ hàng loại 1
  • Hotline 1800.9431 (free)
  • Mr.Bảo 0913.657.743
  • Mrs. Hường 0818.100.720
Tôn Thép Linh Nga sẽ sử dụng dữ liệu trình duyệt của bạn để cải thiện tốc độ lướt Website. Bạn có đồng ý điều này không?