Chính sách bảo mật

Website của chúng tôi là: https://www.linhngagroup.com

Chống spam

Khi khách hàng để lại bình luận trên website, Tôn Thép Linh Nga sẽ thu thập lại dữ liệu mà khách hàng đã bình luận, cũng như địa chỉ IP và trình duyệt từ phía khách hàng để hệ thống loại bỏ các bình luận Spam ( bình luận vô ích).

Cookies

Website Tôn Thép Linh Nga sẽ lưu lại lịch sử trình duyệt của khách hàng để lần tới khi vào lại website sẽ giúp bạn có trải nghiệm nhanh chóng hơn.