CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty Linh Nga có chấp nhận thu thập thông tin khách hàng khi cần thiết nhằm mục đích liên hệ với Khách Hàng (KH) để bán sản phẩm. Chúng tôi cam kết toàn bộ thông tin cá nhân của KH đều được bảo mật tuyệt đối, công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi KH bị ảnh hưởng bởi thông tin này. KH đồng ý sử dụng các sản phẩm từ phía công ty cung cấp, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung mà chúng tôi nêu trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng lên một bản sử đổi lên trang web linhngagroup.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thu Thập Thông Tin

Để hoàn tất giao dịch khi KH mua sản phẩm tại công ty Linh Nga Group, Kh phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh,
 • Họ tên,
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn,
 • Địa chỉ IP, loại trình duyệt, số trang bạn xem, tốc độ truyền tải của đường truyền, thời gian bạn truy cập, bạn truy cập từ đâu.

Bảo Vệ & Lưu Trữ

Chúng tôi sẽ lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ và file mềm: tường lửa, mã hoá dữ liệu và áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Linh Nga thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống lữu trữ thông tin KH của Linh Nga Group.

Sử Dụng Thông Tin

Mục tiêu của Linh Nga Group là mang lại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng những dòng sản phẩm mới về tôn, thép, thuê đất,…chất lượng, an toàn, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích sau:

 • Cung cấp các thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ khi bạn yêu cầu,
 • Giải quyết các vấn đề tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan sau khi sử dụng các sản phẩm Tôn, Thép, thuê đất, …của Linh Nga Group,
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi,

Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của KH cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi được quý KH đồng ý tiết lộ những thông tin này,
 • Bên thứ ba mà KH uỷ quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn,
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo pháp luật,
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác,
 • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh (sẽ hỏi ý kiến KH trước trong thời gian 3 ngày làm việc), liên kết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Linh Nga Group.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của KH cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Quản Lý Thông Tin

KH có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên Website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên Website.

Sử Dụng Bộ Nhớ Cookies

Bạn có thể thực hiện sử dụng bộ nhớ đệm Cookies để lướt Website được nhanh hơn. Bạn hoàn toàn có quyền đồng ý hoặc từ chối trên trình duyệt của bạn.